Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kanser kayıt

 

Kanser kayıtçılığı, kanser ile mücadelenin başlangıç noktasıdır. Kansere bağlık hastalık yükü yanısıra ölümlerin azaltılması çabalarında kanserlere ilişkin toplanan verinin tam, doğru ve kapsayıcı olması büyük önem taşır. Kanser verisi; kanserlerin sıklığının ve nedenlerinin anlaşılması yanısıra, tedavilerin etkinliğinin ve sağ kalımdaki rolünün belirlenmesine ışık tutar. Kanser verilerinin nitelikli bir kanser kayıt sistemi yolu ile toplanması yapılacak çıkarsamaları güvenilir ve geçerli kılar. Böylelikle kanser kayıtçılığı; gerek etyoloji, gerekse erken tanı ve  tedavi açısından izlenmesi gereken politikalar açısından vazgeçilmez bir araç haline dönüşür. Ayrıca; çevresel risk faktörlerine veya yüksek riskli davranışlara işaret eden veriler toplum sağlığı politikalarına da yön verir. Kanser olgularına azaltma, etkin tarama ve tedaviler yürütme, ölümlülüğü azaltma çabalarını kapsayan “Kanserle Savaş” açısından bilimsel bir mücadeleyi mümkün kılar.

İŞ AKIŞI

 

1-Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD-O) kurallarına göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde kanser tanısı almış olguların Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Patoloji Laboratuvarı kayıtlarından ICD-10 tanı kodlu listesi çıkartılır.

 

2. Kanser Kayıt Merkezinde bu veriler, sağlık personelleri ( doktor, hemşire ve tıbbi sekreter) tarafından toplanır, işlenir, kaydedilir ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimi sağlanır.

 

3- Toplanan veriler merkez veritabanında varolan kayıtlar ile çaprazlanarak mükerrer kayıtlar elenir. Yeni kanser olguları ICD-O sınıflamasına göre kodlanır.

 

4- Bu veriler ABD, Ulusal Kanser Enstitüsü, Sürveyans, Epidemiyoloji ve Nihai Sonuçlar (NCI , SEER=National cancer Institute, , Surveillance, Epidemiology, and End Results) bölümü tarafından özel olarak Kanser Kayıt Merkezlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş SEER özet evreleme kılavuzu ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütünün (UICC) hazırladığı Malign Tümörlerin Sınıflaması (TNM Classification of Malignant Tumors) el kitabı kullanılarak yapılır. Bu kayıtlar Kanser Kayıtçılığı temel kuralları ve Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu (MECC) kuralları esas alınarak gerçekleştirilir.  

 

5- Yeni olgular numaralandırılarak Canreg 5 programına girişi sağlanır.

 

6- Haftalık çalışılan olgular İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne elektronik dosya olarak gönderilir.