Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi

tarihçe

Tarihçe

MERKEZİN KURULUŞU VE GELİŞİM TARİHİ

Yüksek Öğretim Kurulunun 30.12.1991 tarihli onayı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur (Resmi Gazete Temmuz 1992 – Sayı 21298). EUKAM kurucu başkanı Prof. Dr. Hadi Özer olup onun emekli olmasıyla başkanlık görevini 1995’de Prof.Dr.Ayfer Haydaroğlu devralmıştır. İlk kurulduğu yıllarda aktivasyonları yalnız kanser kayıtları toplamakla kısıtlı iken yönetimsel değişiklikten sonra istatistiksel çalışmalar yanı sıra İzmir ve hastane çapında etkin klinik çalışmalar, ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyum düzenlemeleri, kanser haftası etkinlikleri, konferanslar gibi aktivasyonlar yapmaya başlamıştır.    

 

Merkezin amacı  kanserle ilgili uygulama ve araştırmaları yürütmek, kanser insidansı ve epidemiyolojisi ile ilgili veri toplamak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan araştırma, inceleme ve uygulamalarda koordinasyonu ve bilimsel işbirliğini planlamak ve sağlamaktır. Merkezimiz ayrıca Tıp Fakültesi bünyesinde kanser tanı ve tedavilerinde protokol çalışmaları yapar, araştırmalara katkıda bulunur, disiplinler arası işbirliğini sağlar. Bölgesel, yurtiçi ve yurt dışı ilişkiler ile üniversitenin kanser konusu ile bağlantılarını kurar. Kuruluş çalışmaları Boston Massachusetts Üniversitesinde bulunan Türk Amerikan Sağlık araştırma Merkezi ile TC.Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi arasında ortak bir protokol ile 1991 de başlamıştır.