Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

 

   

1.         İşbirliği; Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan kanserle ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalarda işbirliği planlanması ve sağlanması, Bölgesel yurtiçi ve yurt dışı temaslar ile üniversitemizin kanser konusu ile ilgili bağlantılarının kurulması,

2.         Kanser Eğitimi; Hekimlere yönelik kanser bilgilendirme çalışmaları, mezuniyet sonrası eğitim kursları, kanserle ilgili kongre, sempozyum ve toplantıların düzenlenmesi,

3.         Kanserli hastalara yönelik; danışmanlık ve bilgilendirme çalışmaları,

4.         Sosyal amaçlı; halka yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları,

5.         Kanser Araştırma Projeleri; yapılması, yürütülen projelere katkıda bulunulması.

6.         Protokol Çalışmaları; Tıp Fakültesi bünyesinde kanser tanı ve tedavilerinde protokol çalışmalarının yapılması, disiplinler arası işbirliğinin sağlanması,

7.         Kanser Kayıtları; Eğitimli elemanlarla EÜ Hastanesine ait arşivlerden aktif veri tarama yöntemi ile hastane tabanlı kanser kayıt sistemi oluşturarak kanser insidansı ve epidemiyolojisi ile ilgili verilerin toplanması.

 

  Vizyon 

1.     Türkiye’nin en iyi kanser kayıt sistemine sahip olan İzmir İl’inde kanser istatistikleri konusunda merkezimiz lider konumdadır.  Bu konumu geliştirmek ve veri kalitemizi arttırmak,

2.      Düzenlenen toplantılarla halkın, kanser hastalarının ve sağlık personelinin bilinçlendirilmesini sürdürmek,

3.      Daha geniş kitlelere erken tanı, tarama ve kanserden korunma yöntemlerini yaymak, erken tanı poliklinikleri oluşturmak,

4.      Bireysel kanser tedavilerine olanak veren kanser araştırma laboratuvarları kurmak,

5.      Kanser tanı ve tedavisinde yeni uygulamalara yönelik kanser araştırmaları yapmak,

6.      Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları sürdürmek ve yenilerini kurarak kanser konusunda çağdaş, yetkin, bilimsel bir merkez olabilmektir.