Danışman

UZMAN  DR. AYSEL TENİK  YURTSEVER

DOĞUM YERİ           :  Van, Çaldıran
UYRUĞU                  : T.C.
MEDENİ HALİ           : Bekar
YABANCI DİL            : İngilizce, Almanca

İLETİŞİM: 

İŞ ADRESİ    :Ege Üniversitesi Kanserle Savaş ve Uygulama Merkezi Kök Hücre ve İmmunoterapi Danışmanı
İŞ TELEFON            : 232 3904124
FAX                         : 232 388 86 00
MOBİL TEL.             : 0 532 241 82 40
E-Mail                        : aysel.yurtsever@gmail.com
Web                           : http://kansermerkezi.ege.edu.tr/

 

EĞİTİM ve  AKADEMİK SEVİYESİ:

*Tıp Eğitimi              : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1966-1974

*Uzmanlık Eğitimi    : Fizyopatoloji Uzmanlığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1974 -1978

mmünoloji Eğitimi: Chelsea College, İngiltere  Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi  1978-1979

*Merkez Laboratuar Sorumlusu  : EÜTF Fizyopataloji AD 1979-1981

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLERİ

* Fizyopatoloji Asistanı       :  1974- 1978 EÜTF 
*Fizyopatoloji  Laboratuar Şefi: 1979-1981 Ege Üniversitesi Tıp  Fakültesi
* Yurtdışı Çalışma  : 1981-1995             İngiltere/Fransa/Almanya
*ONKİM Fizyopatoloji Ar- Ge laboratuarı  M. Müdür  : 1997 - 2007 Çapa İstanbul
*ONKİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür   : 2006 -Kasım 2010 
*Ege Üniversitesi Kanserle Savaş ve Uygulama Merkezi İmmunoterapi         Danışmanı : 2010 devam ediyor

SEMİNER PROGRAMLARINA KATKI
*Güz Dönemi Seminer Programı: İTÜ Elektrik Elektronik  Mühendisliği 27/12/ 2007
*Bahar Dönemi Seminer Programı: İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, 10 /03/ 2008             
*Bahar Dönemi Seminer Programı: İTÜ Moleküler Bioloji ve Genetik  Bölümü 4 /05/ 2009

EĞİTİM  VE  YURT DIŞI  ÇALIŞMALARI: 

*İmmünoloji Eğitimi: Chelsea College, İngiltere Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi  1978-1979

*Araştırma Geliştirme Uzmanı : Paris VII Üniversitesi, Fransa
 (Hücre İşleme) Tıp Fakültesinin Hemato-İmmunoloji Bölümü
1983-1984

* Asistan :St. Fransiskus – Hospital Köln, Almanya Chirurgishe abteilung 1985-1987

*Araştırma Geliştirme Uzmanı : Prof.K.P Ringel Klinik  İmmunoloji Laboratuarı (Hücre İşleme) Aachen, Almanya
Doku Kültürü Uzmanlığı
1988-1989

*Mikrobioloji Departmanı Şef yardımcısı: RISA GmbH Aachen, Almanya
1989- 1990
*Tıp  Danışmanı : Köln AIDS Danışmanlığı,  Almanya
1990-1992
*IVF Laboratuarı : Köln, Embrio işlenmesi, dondurması, Almanya
1992-1994
*Araştırma Geliştirme İşbirliği : Münih PROF DR N W Klehr,  Almanya
Lenfosit subpulasyonları ve ATC uygulamaları
1994-1995

*GMP  Eğitimi ve Kursları : ICCE, ACADEMIA İstanbul 2006- 2007

*Nitrik Oksid, Kök Hücre ve Kardiovasküler Hastalıklar Kursu: Pekin Üniversitesi, Fizyopatoloji Bölümü, 2007

Yurtdışında AR-GE Personeli Olarak Çalışılan Yerleştirilen Yeni Modifiye Metodlar ve Geliştirilen Projeler

 1. The demonstration of dopamine in brain tissues by immunoflourescence. 1979, Prof. G. FEINBERG, Chelsea College, University of London, İNGİLTERE
 1. Lenfosit Subpopulasyonları, monositler, B lenfositlerin immunofloresans teknikler ile işaretlenmesi, Ig G, A ve M immünoelektroferez ile kantitatif ölçümü. 1983,  Dr. LEIBOWITCH, Laboratorie d’Hemato-immunologie Hopital Raymond Poincare, GARCHES, FRANSA
 1. Allerji tanısında kullanılan “Bazofil Degranülasyon Testi” 1988 Immunologische Laboratorien  Prof. K.P Ringel, AACHEN,  ALMANYA
 1. HIV enfeksiyonu rutin tayininde Western Blot tekniğinin geliştirilmesi, 1989 AACHEN, ALMANYA,
 1. Kemik iliği ve böbrek transplantasyonlarında kullanılmak üzere HLA-A, HLA-B ve HLA-DR tiplemelerinin PCR metoduyla tayin edilmesi tekniğinin geliştirilmesi , 1989 AACHEN,  ALMANYA
 1. Makrofaj fonksiyon ölçümü için kullanılan semi-kantitatif “Makrofaj Migrasyon İnhibisyon Testi” 1989 Immunologische Laboratorien Prof. K.P Ringel, AACHEN,  ALMANYA
 1. Kompleman CH-50 Aktivitesi Ölçümü, 1989 Immunologische Laboratorien Prof. K.P Ringel, AACHEN,  ALMANYA
 1. T ve B Lenfositlerinin Akut Viral Hepatitteki Rolleri ( Der Erforshung zellulaerer und humoraler Phaenomene bei der akuten Virus-Hepatitis), 1989, RISA GmbH, Abteilung Mikrobiologie, AACHEN ALMANYA
 1. HIV enfeksiyonunda, HIV peptitlerine karşı CD8+ ve CD4+ T hücresi cevabı ve anti- gp 120 ve anti gp 41 antikorlarının erken tanıda kullanılma yönteminin geliştirilmesi, AACHEN ALMANYA 1989

Türkiye’de AR-GE Personeli Olarak Çalışılan Yerleştirilen Yeni Modifiye Metodlar ve Geliştirilen Projeler

 1. Periferik Kan kök hücrelerinden kök hücre elde edilmesi ve araştırma geliştirme çalışmaları, konulu proje 2005 yılında TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İTÜ KOSGEB tarafından 01.11.2005 onay tarihli 25.08.2006 işlik tahsis tarihli DF-2.1.14 numaralı proje kabul edildi. Proje bütçesi 600.000 YTL dir.Bu araştırmaları yapmak üzere İTÜ KOSGEB Teknoloji geliştirme merkezinde yer verildi.Proje sorumlusu ve yürütücüsü Aysel Yurtsever’dir. Ürün Kordon kanı Bankacılığıdır.
 1. Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Kemik Doku Farklılaşması konulu SANTEZ  projesi TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 0310.STZ.2008-2 KODLU 30.12.2008 tarihli ve yazı ile kabul edildi. İTÜ Moleküler Bioloji ve Genetik  Bölümü proje partneridir. Proje bütçesi 500.000 YTL dir. Yeditepe Üniversitesi’nden etik kurul raporları alındı.Öncül hücre hazırlama sorumlusu Aysel Yurtsever’dir.
 1. Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Damar Mühendisliğinde Kullanılabilmek üzere Damar Cidarı Hücre Farklılaşması ve Doku Mühendisliğindeki Uygulamaları konulu proje için Yeditepe Üniversitesi’nden etik kurul raporları 05.05.2009 tarihinde alındı ve Tübitak başvurusu yapıldı. Öncül hücre hazırlama sorumlusu Aysel Yurtsever’dir.
 1. Portekiz, İspanya, İtalya ve Ege Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi ve ONKİM Kök Hücre Teknolojileri A.Ş.  birlikteliği ile kanser tedavilerinde kullanılmak üzere öncül hücreler hazırlama konulu 7. Çerçeve projesi 27 Temmuz 2009 da yetiştirilmek üzere FP7-PEOPLE-2009-IAPP hazırlanmaktadır. Öncül hücre hazırlama sorumlusu Aysel Yurtsever’dir.
 1. University of Washington/GEMSEC Global Institute, Seattle, USA, GlobMI Partner anlaşması ONKİM Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. ile yapıldı. Öncül hücre hazırlama sorumlusu Aysel Yurtsever’dir. Molecular Biomimetics& Bionanotechnology-3 10-12 Eylül 2008 tarihli workshop‘a  “Dendritic Cells and Their Functions” ve “Dıfferentitation of umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells into adipocytes, osteoblasts and fibroblasts” konulu çalışmalar götürüldü. Çalışmalarla ilgili projeler yürümektedir.
 1. Mobility Program Turkey-  Germany (WTZ) kapsamında; In Vitro Validasyon of Mesenchymal Stem Cell konulu proje Hochschule Mannheim University Of Applied Scences ve ONKIM arasında yürümekte,  Dr. Aysel Yurtsever MSH hazırlamaktan sorumludur.

MESLEKİ DERNEK ÜYELİKLERİ

Türk İmmünoloji Derneği

İstanbul Tabip Odası

Kök Hücre ve Gen Tedavisi Derneği

Ulusal ve Uluslar arası Kongre ve Çalıştaylardaki Sunumlar,  Dergilerde, Kongre Kitaplarında Yayınlanmış Makaleler

 1. A.Yurtsever, “Doku Mühendisliğinde  Temel Bilimci- Klinisyen İşbirliğinin Önemi”,  29 Eylül - 01 Ekim 2010 Samsun, Türkiye
 1. A.Yurtsever, “Mezenkimal hücre ve dentritik hücrelerin akım sitometresi ile tanımlanması” 29 Eylül - 01 Ekim 2010 Samsun, Türkiye
 1. A.Yurtsever, “Doku Mühendisliğinin Tanı ve Tedavide Getireceği Yeni Olanaklar”,  27-30 Ağustos 2010 İzmir, Türkiye
 1. A.Yurtsever, “Dendritic cell characterization and dendritic cell based cancer vaccines”, August 22-27, 2010 Kobe Japan
 1. A.Yurtsever, “Behaviour of dendritic cells introduced to glioblastoma multiforme” (gbm) stem cells, August 22-27, 2010 Kobe Japan
 1. A.Yurtsever, “The difference in the behaviour of dendritic cells introduced to

           glioblastoma multiforme (gbm) stem cells”,  22-25 Haziran 2010 Singapore

 1. A.Yurtsever, Differentiation of Umbilical Cord Blood Mesencyhmal Stromal Cells to Bone Tissue for Tissue Engineering Applications, 12- 17 Haziran 2010 Galway, Irlanda
 1. A.Yurtsever, ‘’ Doku Mühendisliğinde Temel Bilimci ve Klinisyen İşbirliği’’ İTÜ Biotech 10  7-8 Mayıs 2010- İTÜ- İstanbul-Türkiye
 1. A.Yurtsever, ‘’ Mezenkimal Stromal Hücrelerin Onkolojideki Yeri’’ Ege Onkoloji Günleri 5-6 Mayıs 2010- İzmir-Türkiye
 1. A.Yurtsever, ‘’ Doku Mühendisliğinde Kök Hücrenin Yeri’’ Biyomedikal Mühendisliği Semineri 17 Şubat 2010 Çarşamba-İstanbul- Türkiye
 1. A.Yurtsever, ‘’ Doku Mühendisliği (Tissue Engineering)’’ Ortaklıklar Kurultayı BogaziçiÜniversitesi 22-23 Aralık 2009 İstanbul – Türkiye
 1. A.Yurtsever, ‘’Kan Hücrelerinden Kök Hücre Edilmesinin Araştırılması’’  projelerin sunumu İTÜ KOSGEB Danışma Kurulu Çalıştayı  İTÜ, 21 Aralık 2009 İstanbul/Türkiye
 1. A.Yurtsever, ‘’Mezenkimal Öncül Hücrelerin İn vitro ve İnvivo farklılaşmaları’’ Onkolojik Araştırmalarda Nanobioteknoloji ve Genetik Kursu10-11 Kasım Antalya- Türkiye
 1. A.Yurtsever, ‘’ Mesenchymal Stromal Cell (MSC) Use in Personalized Cancer Treatment and The Importance of Biobanking System in The Creation of Stable Tumor Cell Line’’ Helmhotz  Association- TUBITAK Workshop; 29-30 June 2009 Brussels – BELGIUM
 1. A. Yurtsever ‘’ The Role Of dentritic Cells in GBM Treatment’’, Helmhotz  Association- TUBITAK Workshop; 29-30 June 2009 Brussels – BELGIUM
 1. A. Yurtsever ‘’ Radionuclide Labelled Mesenchymal Stromal Cells İn Cancer Diagnosis and Treatment Helmhotz  Association- TUBITAK Workshop; 29-30 June 2009 Brussels – BELGIUM
 1. A.Yurtsever, “Dendritic Cells and Their Functions” 4 th EORTC PATHOBIOLOGY GROUP ANNUAL MEETING & 1 st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CANSER RESEARCH CONGRESS 21-24 May 2009, Antalya- TURKEY
 1. A.Yurtsever, Differentiation of umblical cord blood derived mesenchymal stem cells into adiposites, osteoblasts and fibroblasts, Mesenchymal Stromal Cells and tumor microenvironment: an update Montpollier- France May 13- 15,2009
 1. A. Yurtsever, Onkolojide Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları, Ege Onkoloji Günleri Onkolojide Yenilikler Sempozyumu, 08.05.2009, Kuşadası –Aydın
 1. A. Yurtsever, Kök Hücrenin Tıp ve Doku Mühendisliğindeki açılımları, 3. Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi 29.05- 1.06.2008, İstanbul
 1. A. Yurtsever, Kök Hücre Çalışmalarında GMP Koşullarının Önemi ve Validasyon master planı Standardizasyonu, II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu 24- 27 Şubat 2008, Uludağ
 1. A. Yurtsever. Kök Hücre Teknolojisi ve Klinik Uygulamaları.  19. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 2007, Antalya.
 1. A. Yurtsever. HIV İnfektion Waehrend der Schwangerschaft. Seminarreihe zum Thema AIDS 2-Dezember-1991.
 1. A. Öğüt, S. Aydar, S. Koşay, İ. Şimşek. Akut virus hepatitinde otoantikor değişmesi. Türk Gastroloji  Dergisi, 1981, 575-580
 1. G Feinberg, M. Gungor, S. Lal, A. Öğüt, JF Tucker. An immunological investigation into Dopamine distribution in the rat brain. 1980
 1. S. Aydar, K. Yeşilçimen, A. Öğüt. Lymphocyte- platelet adherence in children after surgery. 28. International Congress of Physiological Sciences, Budapest, 1980.
 1. S. Aydar, A. Öğüt, S. Koşay, İ. Şimşek. Akut viral hepatitde lenfosit subpopulasyonlarının önemi. Türk Gastroenteroloji Dergisi (Kongre Özel sayısı) Cilt 1:Sayı 3, 1980
 1. A. Öğüt, S. Aydar, İ. Şimşek. Akut viral hepatitde otoantikor oluşumu. Türk Gastroenteroloji Dergisi (Kongre Özel Sayısı) Cilt 1:Sayı 3, 1980
 1. S. Koşay, İ. Şimşek, A. Öğüt. Akut virus hepatitinde immunoglobulin değişimleri. Türk Gastroenteroloji Dergisi (Kongre Özel sayısı) Cilt 1:Sayı 3, 1980
 1. S. Aydar, A. Öğüt, N. Gülşen, M. Gündüz. E Rozet oluşum testinin kanser tanısındaki  önemi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1979
 1.  A. Öğüt.  Factör VIII’in immünolojik özellikleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:18, Sayı:2, 1979
 1.  S.Aydar, N.Gülşen, A. Öğüt. Lenfosit subpopulasyonları ve immunoglobulinlerde yaşla değişim. Doğa. 1979,III:27-32.
 1.  A.Öğüt, M. Dinçer. Myocard infarktüsünde humoral immünite değişmeleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1978, Cilt:17, Sayı:4,
 1.  Aydar S, Öğüt A, Ündük H, Gündüz M . Surface markers of lymphocytes and immunoglobulin alterations in chronic lymphocytic leukemia (CLL). New Istanbul Contrib Clin Sci. 1978 Mar;12(2):152-60.
 1.  S.Aydar, A. Öğüt, S. Koşay, M. Gündüz. Mide Kanserleri ve Serum İmmunglobulin D’nin önemi.  TÜBİTAK Doğa, 1977, Vol 3(1) 15-17
 1.  S. Koşay, S. Aydar, E. Akçiçek, A. Öğüt. Normal mide suyunda immünglobulinler. TÜBİTAK Doğa, 1977, Vol 3(1) 35-38
 1.  A.Öğüt.  FactorVIII changes in the plasma of Dexamethazone 21 phosphate treated rabbits and in the lymphocytic cells of patients with acute lymphoblastic leukemia. Aegean Medical Journal. 1977, Vol:6(2).
 1.  S.Aydar, S.Koşay, A.Öğüt,  M.Gündüz. Les phenomenes de Rosette formation et des changements D’immunoglobulines dans les cancers de L’estomac. 13. Balkan Kongresi, 1976